Ma'lumotlar xizmati

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Huquqiy statistika va tezkor-hisob ma’lumotlar markazi

Telegram бот

Telegram botida ma'muriy huquqbuzarlikning mavjudligi va to'lash faktini aniqlashning oddiy va tezkor usuli

Telegram bot-ga
o'tish

Xizmat haqida